คำถามที่พบบ่อย

1. สถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ตั้งอยู่ที่ไหน มีกี่สาขา?

สถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ปัจจุบันมีสาขาเดียว หากต้องการเดินทางมาที่สถาบันสามารถดูแผนที่ได้ ที่นี่ 

 

2. สถาบันเปิดมานานแค่ไหนแล้ว? 

สถาบันของเราก่อตั้งปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นสถาบันภาษาจีนสำหรับเด็กแห่งแรกของประเทศไทย

 

3. ภาษาจีนที่สอนเป็นภาษาจีนอะไร? 

เราสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin Chinese) ซึ่งเป็นภาษากลางหรือภาษาราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก และเป็นภาษาจีนที่โรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยทำการเรียนการสอน  

 

4. สอนอักษรจีนตัวเต็มหรือตัวย่อ? 

เราสอนอักษรจีนตัวย่อ (Simplified Chinese) ซึ่งเป็นอักษรทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นอักษรจีนที่โรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยทำการเรียนการสอน    

 

5. หลักสูตรของเลิร์นนิ่งอีสท์มาจากไหน?

หลักสูตรภาษาจีนของเลิร์นนิ่งอีสท์ออกแบบโดยทีมเหล่าซือชาวจีนและไทยที่มีความรู้และประสบการณ์สอนภาษาจีนให้ชาวไทยและชาวต่างชาติของเรา โดยเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคมปัจจุบัน

 

6. หลักสูตรภาษาจีนของเลิร์นนิ่งอีสท์แตกต่างจากสถาบันอื่นยังไง? 

หลักสูตรภาษาจีนของเลิร์นนิ่งอีสท์พัฒนามาสำหรับผู้เรียนแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะ และมีการออกแบบให้เข้ากับบริบทการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่สถาบันหรือเรียนออนไลน์ และมีการติดตามผลพร้อมปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้เรียนอยู่เสมอ ผู้เรียนจึงรู้สึกสนุก ท้าทาย มั่นใจ ไม่รู้สึกว่าง่ายหรือยากเกินไป ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนและนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

7. รับนักเรียนอายุเท่าไหร่ จำเป็นต้องมีพื้นฐานไหม?

  • เรียนที่สถาบัน - รับนักเรียนอายุ 2 ขวบขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน 
  • เรียนออนไลน์ - รับนักเรียนอายุ 4 ขวบขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน 

 

8. ผู้ใหญ่เรียนได้ไหม จำเป็นต้องมีพื้นฐานไหม? 

สามารถเรียนได้ สถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์มีหลักสูตรตัวต่อตัวสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ทั้งแบบเรียนที่สถาบันและเรียนออนไลน์ โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

 

9. เหล่าซือเป็นชาวไทยหรือจีน?

สถาบันของเรามีทั้งเหล่าซือชาวไทยและจีน โดยทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์และจิตวิทยาในการสอนภาษาจีนกลาง และได้รับการอบรมตามหลักสูตรของสถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ 

 

10. เรียนกับเหล่าซือชาวไทยหรือจีนดีกว่ากัน?

เหล่าซือชาวไทยเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานเล็กน้อยที่ต้องปูพื้นฐานเรื่องหลักภาษา เหล่าซือชาวไทยจึงสามารถอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีกว่า

เหล่าซือชาวจีนเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานระดับกลางหรือสูง หรือผู้ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติที่คุ้นเคยกับเจ้าของภาษา

 

11. สถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์มีคอร์สสำหรับใครบ้าง?

หลักสูตรของเลิร์นนิ่งอีสท์แบ่งตามระดับอายุ พื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียน โดยมีคอร์สสำหรับผู้เรียนวัยต่างๆดังนี้

เด็กเตรียมอนุบาล (2-4 ปี)

เด็กอนุบาล (4-6 ปี)

เด็กประถม (6-12 ปี)

เด็กมัธยม (13-18 ปี)

ผู้ใหญ่ (18 ปีขึ้นไป)

 

12. คอร์สภาษาจีนออนไลน์ของเลิร์นนิ่งอีสท์แตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างไร?

คอร์สภาษาจีนออนไลน์ของเลิร์นนิ่งอีสท์มีหลักสูตรคุณภาพที่พัฒนาจากประสบการณ์สอนภาษาจีนที่สถาบันยาวนาน 10 กว่าปี และสามารถเชื่อถือได้ 100% เพราะมีสถาบันอยู่จริงและมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกรณีพบปัญหา นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับความเข้าใจของผู้เรียน โดยคอร์สออนไลน์ของเราเป็นการเรียนสดแบบตัวต่อตัวกับเหล่าซือ ไม่ใช่เรียนผ่านวิดีโอ โดยเราได้เลือกใช้เทคโนโลยี Interactive classroom ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถฟัง, พูด, อ่าน, เขียน ซักถามและโต้ตอบกับเหล่าซือได้ทันที และยังสามารถเข้าไปดูวิดีโอย้อนหลังและดาวน์โหลดวิดีโอเก็บไว้เพื่อทบทวนได้ ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 100% 

 

13. ช่วงปิดเทอมมีกิจกรรมอะไรบ้าง?

สถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์มีแคมป์ภาษาจีนกลางสำหรับผู้ที่สนใจทำกิจกรรมภาษาจีนช่วงปิดภาคเรียน 2 แบบดังนี้ 

แคมป์มาเช้า-เย็นกลับที่สถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์

รับนักเรียนอายุ 4-10 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน เรียนวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 9.00-14.00 น. (รวมอาหารว่าง 1 มื้อและอาหารกลางวัน 1 มื้อ) สามารถเลือกลงเฉพาะสัปดาห์ที่ต้องการได้

แคมป์แบบจัดที่ต่างประเทศ 

รับนักเรียนอายุ 10 ปีขี้นไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์และ Facebook ของสถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้ ที่นี่    

 

14. พ่อแม่พูดภาษาจีนไม่ได้ ลูกจะเรียนภาษาจีนได้ไหม?

เรียนได้แน่นอน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ของเราก็ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเช่นกัน หลักสูตรของเลิร์นนิ่งอีสท์ออกแบบมาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆ ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และนำภาษาจีนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามช่วงวัยของตนเองอยู่แล้วหากมาเข้าเรียนสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในคอร์สเพลย์กรุ๊ปภาษาจีนกลางของเด็กเตรียมอนุบาล (2-4 ปี) ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมคลาสเพื่อทำกิจกรรมกับนักเรียนด้วย 1 ท่าน และสามารถจดจำคำศัพท์หรือรูปประโยคง่ายๆไปใช้สื่อสารกับผู้เรียนที่บ้านได้ สำหรับคอร์สอื่นๆนั้น ผู้ปกครองอาจเลือกซื้อสื่อการเรียนรู้ภาษาจีนรูปแบบต่างๆ เช่น ซีดีเพลง, การ์ตูน, บัตรคำศัพท์, นิทาน, พจนานุกรมแบบมีเสียงอ่าน หรือบ้านที่มีเด็กโตอาจสนับสนุนให้ผู้เรียนดูภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือติดตามสื่อบันเทิงภาษาจีนอื่นๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเจอภาษาจีนนอกห้องเรียนและเกิดความคุ้นเคยกับภาษาจีนได้เร็วยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ หากผู้ปกครองอยากเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น สามารถเข้าร่วมอบรม "เวิร์คช็อปพินอิน" ซึ่งทางสถาบันจัดอบรมฟรีให้ผู้ปกครองทุกๆ 3 เดือน ในเวิร์คช็อปนี้ผู้ปกครองจะได้เรียนรู้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หลักการออกเสียงและผสมเสียงพินอินเบื้องต้น ซึ่งจะทำให้ทราบว่าผู้เรียนกำลังเรียนอะไรและสามารถออกเสียงคำศัพท์เหล่านั้นได้

 

16. อยากเรียนภาษาจีนกลางแต่ไม่สะดวกเดินทาง รับสอนนอกสถานที่ไหม? 

ไม่มี เราเปิดสอนเฉพาะที่สถาบันเท่านั้น หากผู้เรียนไม่สะดวกเดินทาง สามารถเรียนออนไลน์ซึ่งเป็นการเรียนสดตัวต่อตัวกับเหล่าซือ รวมทั้งสามารถติดตามเกร็ดความรู้ภาษาจีนกลางแบบเข้าใจง่ายได้ทาง Facebook และ YouTube ของสถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์

 

17. รับจัดทำหลักสูตรภาษาจีนให้กับพนักงานองค์กร/โรงเรียนหรือไม่ ต้องติดต่อที่ไหน?

สถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์มีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรอบรมภาษาจีนให้พนักงานองค์กร และหลักสูตรภาษาจีนทั้งแบบในเวลาเรียนและหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆโดยสามารถดูตัวอย่างภาพกิจกรรมได้ ที่นี่ สำหรับองค์กรหรือโรงเรียนที่สนใจ สามารถส่งรายละเอียดมาทางอีเมล learningeast@hotmalil.com หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่าง

 

 ∞ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ ∞

กดแอด LINE@, กดปุ่มโทรออก หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยค่ะ 


Visitors: 243,435