คอร์สภาษาจีนเด็กโต (12-18 ปี)

เรียนรู้ทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียน, ตัวอักษรจีน, พินอิน, ฝึกอ่านและเขียนบทความขนาดสั้น

พร้อมเรียนคำศัพท์และบทสนทนาที่จำเป็นต่อการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโตโดยเฉพาะ

กับ "คอร์สภาษาจีนกลางสำหรับเด็กโต" (Chinese for Juniors) สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี 

รายละเอียดคอร์ส

 • รับนักเรียนอายุ 12-18 ปี
 • แบ่งออกเป็น 15 ระดับตามพื้นฐานของผู้เรียน
 • เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • สอนโดยเหล่าซือที่มีประสบการณ์และจิตวิทยาเด็ก สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในคลาส
 • เรียนสนุก ใส่ใจ สื่อการเรียนการสอนเข้าใจง่าย กิจกรรมหลากหลาย ดึงดูดความสนใจของเด็กโต
 • หลักสูตรคุณภาพพัฒนาโดยเหล่าซือชาวจีนและไทยที่มีประสบการณ์สอนภาษาจีนให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน พินอินและตัวอักษรจีน
 • คำศัพท์ 500-650 คำ รูปประโยค ไวยากรณ์ และบทสนทนาที่จำเป็นต่อการเรียนต่อในระดับสูง
 • การอ่านและเขียนบทความขนาดสั้น
 • ทักษะการวิเคราะห์ตีความและประมวลผลภาษาจีน เพื่อต่อยอดสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนและความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
 • พื้นฐานแน่นด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากล เมื่อจบหลักสูตรสามารถสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK1-3 ได้

เรียนภาษาจีนที่เลิร์นนิ่งอีสท์ดีอย่างไร?

เรียนสนุก กิจกรรมหลากหลาย บรรยากาศเป็นกันเอง

 มั่นใจด้วยหลักสูตรคุณภาพที่พัฒนาจากประสบการณ์สอนภาษาจีนยาวนาน 10 กว่าปี (สถาบันก่อตั้งปี พ.ศ. 2551)

มีหลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ตอบโจทย์ทุกพื้นฐานความรู้

มีทั้งคอร์สเรียนที่สถาบัน คอร์สออนไลน์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเรียนที่บ้าน และแคมป์ช่วงปิดเทอม

 สื่อการเรียนมีคุณภาพ ทันสมัย นำไปใช้สื่อสารได้จริง  

 หลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเหล่าซือชาวจีนและไทยที่มีประสบการณ์สอนภาษาจีนให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

 เหล่าซือมีจิตวิทยาและประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้  

 ทางสถาบันมีการติดตามผลและประเมินผลการเรียนด้วยความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง

 พื้นฐานแน่นด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากล สามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง YCT, HSK ได้

 สถาบันมีความร่วมมือกับองค์กรด้านการเรียนการสอนภาษาจีนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 

 ∞ ก้าวสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจด้วยทักษะภาษาจีนกลาง ∞

เพิ่มโอกาสในการศึกษาและทำงานให้เด็กๆในวันข้างหน้าด้วย "คอร์สภาษาจีนกลางสำหรับเด็กโต (12-18 ปี)"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กดแอด LINE@, กดปุ่มโทรออก หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยค่ะ 


Visitors: 239,479