คอร์สภาษาจีนตัวต่อตัวสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

"คอร์สตัวต่อตัว" (Private Course)

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนกลางแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมสอบ, ทบทวนเนื้อหาที่โรงเรียน, ใช้ในการสื่อสาร, ติดต่อธุรกิจ ฯลฯ

มีหลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เรียนเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน เลือกวัน-เวลาเรียนที่สะดวกได้

รายละเอียดคอร์ส

 • รับนักเรียนอายุ 4 ปีขึ้นไป-ผู้ใหญ่ (ไม่จำกัดอายุ) ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
 • เรียนเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน
 • เลือกวัน-เวลาเรียนที่สะดวกได้ เรียนครั้งละ 1-2 ชั่วโมงตามความต้องการที่สถาบันเลิร์นนิ่ง (ไม่รับสอนนอกสถานที่)
 • เลือกเรียนกับเหล่าซือชาวไทย หรือ จีนได้
 • เลือกเรียนหลักสูตรของเลิร์นนิ่งอีสท์ หรือ หลักสูตรจากโรงเรียนของผู้เรียนได้ 
 • สอนโดยเหล่าซือที่มีจิตวิทยาและประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้
 • เรียนสนุก เข้าใจง่าย เห็นผลจริง พื้นฐานภาษาจีนแน่นขึ้นอย่างรวดเร็ว

 


  

เหมาะสำหรับ

เด็ก

 • ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาจีนแบบเร่งรัด หรือเน้นพัฒนาเฉพาะบางทักษะ
 • ผู้ที่ต้องการทบทวนบทเรียนหรือเตรียมสอบที่โรงเรียน
 • ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนภาษาจีนที่โรงเรียน หรือเพื่อเข้าโรงเรียนสามภาษา
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ YCT, HSK

ผู้ใหญ่

 • ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาจีนแบบเร่งรัด หรือเน้นพัฒนาเฉพาะบางทักษะ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อการทำงาน, ติดต่อสื่อสาร, ทำธุรกิจ ฯลฯ 
 • ผู้ที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน และต้องการเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรก
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนภาษาที่สาม

 


 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

(กรณีเลือกเรียนหลักสูตรของเลิร์นนิ่งอีสท์)

เด็กเล็ก (4-8 ปี)

 • ทักษะการฟัง-พูดภาษาจีนกลาง ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ
 • คำศัพท์พื้นฐานและประโยคถาม-ตอบเบื้องต้น
 • การเขียนลำดับขีด การอ่านตัวอักษรจีนเบื้องต้น หลักการออกเสียงพินอินเบื้องต้น
 • ความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนและทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน

เด็กเล็ก (9-12 ปี)

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนกลาง เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
 • คำศัพท์และบทสนทนาที่จำเป็นต่อการสื่อสาร
 • การเขียนลำดับขีด การเขียน-อ่านตัวอักษรจีนที่ซับซ้อนขึ้น การอ่านพินอิน
 • ความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนและทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน
 • พื้นฐานแน่นด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากล เมื่อจบหลักสูตรสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก YCT1-3 ได้

เด็กโต (12-18 ปี)

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน พินอินและตัวอักษรจีน
 • คำศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์ และบทสนทนาที่จำเป็นต่อการเรียนต่อในระดับสูง
 • การอ่านและเขียนบทความขนาดสั้น 
 • ทักษะการวิเคราะห์ตีความและประมวลผลภาษาจีน เพื่อต่อยอดสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนและความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
 • พื้นฐานแน่นด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากล เมื่อจบหลักสูตรสามารถสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK1-3 ได้

ผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนกลาง หรือเน้นเฉพาะบางทักษะที่ต้องการ
 • รูปประโยคและบทสนทนาที่นำไปใช้งานได้จริง
 • โอกาสในการฝึกฝนทักษะภาษาจีนด้านต่างๆในเวลาที่จำกัด
 • ความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
 • ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนและการเรียนรู้ภาษาที่สาม

เรียนภาษาจีนที่เลิร์นนิ่งอีสท์ดีอย่างไร? 

เรียนสนุก กิจกรรมหลากหลาย บรรยากาศเป็นกันเอง

 มั่นใจด้วยหลักสูตรคุณภาพที่พัฒนาจากประสบการณ์สอนภาษาจีนยาวนาน 10 กว่าปี (สถาบันก่อตั้งปี พ.ศ. 2551)

มีหลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ตอบโจทย์ทุกพื้นฐานความรู้

มีทั้งคอร์สเรียนที่สถาบัน คอร์สออนไลน์ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับเรียนที่บ้าน และแคมป์ช่วงปิดเทอม

 สื่อการเรียนมีคุณภาพ ทันสมัย นำไปใช้สื่อสารได้จริง  

 หลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเหล่าซือชาวจีนและไทยที่มีประสบการณ์สอนภาษาจีนให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

 เหล่าซือมีจิตวิทยาและประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้  

 ทางสถาบันมีการติดตามผลและประเมินผลการเรียนด้วยความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง

 พื้นฐานแน่นด้วยหลักสูตรมาตรฐานสากล สามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง YCT, HSK ได้

 สถาบันมีความร่วมมือกับองค์กรด้านการเรียนการสอนภาษาจีนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

  

 ∞ ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องภาษาจีนกลางกับ "คอร์สตัวต่อตัว (เด็ก, ผู้ใหญ่)" ∞

เรียนสนุก เห็นผลไว ใช้สื่อสารได้จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กดแอด LINE@, กดปุ่มโทรออก หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยค่ะ 


Visitors: 233,948