- สถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์เป็นสถาบันภาษาจีนสำหรับเด็กแห่งแรกของไทย ก่อตั้งปี พ.ศ. 2551
- เราเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์สอนยาวนาน 10 กว่าปี นักเรียนกว่า 2,000 คน
- เรียนสด เรียนสนุก กิจกรรมหลากหลาย เห็นผลจริง
- มั่นใจด้วยหลักสูตรคุณภาพมาตรฐาน YCT, HSK พัฒนาโดยทีมเหล่าซือชาวจีนและไทย
- มีหลักสูตรรองรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
- มีทั้งคอร์สเรียนที่สถาบันและคอร์สเรียนออนไลน์

Visitors: 22,606