เลิร์นนิ่งอีสท์ (Learning East) เป็นสถาบันภาษาจีนสำหรับเด็กแห่งแรกของไทย ก่อตั้งปี 2551

เชี่ยวชาญด้านการสอนด้วยประสบการณ์ยาวนาน 10 กว่าปี นักเรียนกว่า 2,000 คน

หลักสูตรคุณภาพพัฒนาโดยทีมเหล่าซือชาวจีนและไทยที่มีประสบการณ์สอนชาวไทยและชาวต่างชาติ

เรียนสด พื้นฐานแน่น เข้าใจง่าย วัดผลได้ด้วยการสอบมาตรฐานสากล YCT และ HSK

มีหลักสูตรรองรับเด็กและผู้ใหญ่ระดับพื้นฐาน - ระดับสูง

มีทั้งคอร์สเรียนที่สถาบันและคอร์สออนไลน์


ภาษาจีนเรียนสนุก จำง่าย มั่นใจที่เลิร์นนิ่งอีสท์

 


 


 

เฉลย

"ฉันแพ้ขนแมว" 我对猫毛过敏。

Wǒ duì māo máo guòmǐn. หว่อตุ้ยเมาเหมากั้วหมิ่น

"ฉันแพ้ขนหมา" 我对狗毛过敏。

Wǒ duì gǒu máo guòmǐn. หว่อตุ้ยโก่วเหมากั้วหมิ่น

 

เมื่อต้องการบอกว่าตัวเองแพ้อะไร ภาษาจีนจะใช้รูปประโยค

我 + 对 + สิ่งที่แพ้ + 过敏 แปลว่า "ฉันแพ้......"

 

ดูอาการแพ้อื่นๆ ในภาษาจีน คลิก ที่นี่ 

 

Visitors: 225,725