สถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์เป็นสถาบันภาษาจีนสำหรับเด็กแห่งแรกของไทย ก่อตั้งปี พ.ศ. 2551

เราเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์สอนภาษาจีนยาวนาน 10 กว่าปี นักเรียนกว่า 2,000 คน

มั่นใจด้วยหลักสูตรคุณภาพ พัฒนาโดยทีมเหล่าซือชาวจีนและไทยที่มีประสบการณ์สอนภาษาจีนให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

เรียนสด สนุก กิจกรรมหลากหลาย วัดผลได้จริงด้วยการสอบมาตรฐานสากล YCT, HSK

มีหลักสูตรรองรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

มีทั้งคอร์สเรียนที่สถาบันและคอร์สออนไลน์

ภาษาจีนเรียนสนุก จำง่าย มั่นใจที่เลิร์นนิ่งอีสท์

 

Visitors: 210,196