สถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์เป็นสถาบันภาษาจีนสำหรับเด็กแห่งแรกของไทย ก่อตั้งปี พ.ศ. 2551
 เราเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์สอนยาวนาน 10 กว่าปี นักเรียนกว่า 2,000 คน
 มั่นใจด้วยหลักสูตรคุณภาพ พัฒนาโดยทีมเหล่าซือชาวจีนและไทยที่มีประสบการณ์สอนภาษาจีนให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ
 เรียนสด สนุก กิจกรรมหลากหลาย วัดผลได้จริงด้วยการสอบมาตรฐานสากล YCT, HSK
 มีหลักสูตรรองรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
 มีทั้งคอร์สเรียนที่สถาบันและคอร์สออนไลน์

Visitors: 28,732