กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ทดลองเรียนภาษาจีนกลาง พร้อมรับการประเมินความรู้จากผู้เชี่ยวชาญฟรี

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน อายุเท่าไหร่ มีพื้นฐานภาษาจีนมากน้อยแค่ไหน...ก็เก่งภาษาจีนกลางได้ที่ 'สถาบันภาษาจีนเลิร์นนิ่งอีสท์' ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนคุณภาพที่พัฒนาจากประสบการณ์สอนภาษาจีนกลางยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 พิสูจน์แล้วว่าช่วยพัฒนาให้พื้นฐานภาษาจีนแน่นขึ้นอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านพินอิน, คำศัพท์, ไวยากรณ์, การฟัง, การพูด, การอ่าน การเขียนตัวอักษรจีน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาจีนกลางและสามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ อาทิ ปรับพื้นฐานภาษาจีนโดยรวม, พัฒนาทักษะความรู้เฉพาะด้าน เช่น พินอินหรือตัวอักษรจีน, เตรียมสอบที่โรงเรียน, เตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT HSK, ศึกษาต่อประเทศจีน, ทำงาน, ติดต่อธุรกิจ รวมทั้งใช้สื่อสารกับชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษาจีนเรียนสนุก เข้าใจง่าย สื่อสารมั่นใจ เห็นผลจริงที่เลิร์นนิ่งอีสท์

  • มีคอร์สเรียนที่สถาบันและคอร์สเรียนออนไลน์ (สอนสดทุกคอร์ส)
  • ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานเรียนจีนเบื้องต้นก็เรียนได้ เพราะมีหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-ระดับสูง
  • มีหลักสูตรสำหรับเด็ก, ผู้ใหญ่ เนื้อหาเหมาะกับวัยของผู้เรียน
  • เลือกเรียนแบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัวได้
  • เหล่าซือชาวจีนและชาวไทยมีประสบการณ์ อธิบายเข้าใจง่าย ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
  • สถาบันเอาใจใส่ มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลอย่างใกล้ชิด

 

∞ รับสิทธิ์ทดลองเรียน 1 ครั้ง พร้อมรับการประเมินความรู้ภาษาจีนกลางจากผู้เชี่ยวชาญของเราฟรีทันที เพียงกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง 

 

พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา

Visitors: 243,431