คอร์สภาษาจีนออนไลน์สำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี

เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษาและการทำงานให้เด็กวัยประถมและมัธยม (6-18 ปี)

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกอนาคตอย่างมั่นใจ 

กับคอร์สภาษาจีนออนไลน์คุณภาพที่พัฒนาจากประสบการณ์สอนภาษาจีนกลางยาวนาน 10 กว่าปีของเลิร์นนิ่งอีสท์

คอร์สภาษาจีนออนไลน์สำหรับนักเรียนอายุ 6-18 ปีของเลิร์นนิ่งอีสท์ แบ่งเป็น 2 หลักสูตรตามระดับชั้นของผู้เรียน ได้แก่

1. หลักสูตรสำหรับนักเรียนประถม (6-12 ปี)

2. หลักสูตรสำหรับนักเรียนมัธยม (12-18 ปี)

 


 

 ภาษาจีนออนไลน์ระดับประถม

รายละเอียดคอร์ส

 • สำหรับนักเรียนอายุ 6-12 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
 • ใช้หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ระดับประถมของสถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ ซึ่งเรียนทั้งหมด 140 sessions 
 • เรียนสดตัวต่อตัวแบบออนไลน์กับเหล่าซือ 45 นาที/session
 • เลือกวัน-เวลาเรียนที่สะดวกได้
 • เลือกเรียนกับเหล่าซือชาวไทย หรือ เหล่าซือชาวจีนได้
 • สอนโดยเหล่าซือที่มีจิตวิทยาและประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนกลาง
 • เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์ และบทสนทนาพื้นฐาน
 • รู้จักตัวอักษรจีน พินอิน และเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน
 • ความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนและทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน ช่วยต่อยอดสู่การเรียนในระดับมัธยมได้ง่ายขึ้น

 


 

  ภาษาจีนออนไลน์ระดับมัธยม

รายละเอียดคอร์ส

 • สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
 • ใช้หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ระดับมัธยมของสถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ ซึ่งเรียนทั้งหมด 120 sessions 
 • เรียนสดตัวต่อตัวแบบออนไลน์กับเหล่าซือ 45 นาที/session
 • เลือกวัน-เวลาเรียนที่สะดวกได้
 • เลือกเรียนกับเหล่าซือชาวไทย หรือ เหล่าซือชาวจีนได้
 • สอนโดยเหล่าซือที่มีจิตวิทยาและประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนกลาง
 • รู้จักตัวอักษรจีน พินอิน และเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน
 • เรียนรู้คำศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์ และบทสนทนาที่จำเป็นต่อการเรียนต่อในระดับสูง
 • ทักษะการวิเคราะห์ตีความและประมวลผลภาษาจีน เพื่อต่อยอดสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนและความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา

 นัดทดลองเรียน, สอบถามข้อมูล 

กดแอด LINE@, กดปุ่มโทรออก หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยค่ะ 

 


Visitors: 243,427