คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ 4-18 ปี

ข้อดีของการเรียนภาษาจีนออนไลน์ผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ

 

  • นักเรียนสามารถโต้ตอบกับเหล่าซือในห้องเรียนเสมือนจริง มีกระดานดำเขียนโต้ตอบแบบ Real Time
  • เหล่าซือเข้าถึงนักเรียนและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาได้ทันที
  • นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามเวลาและสถานที่ที่สะดวก เรียนได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
  • นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการเรียนจากการกระดานดำไว้ใช้ทบทวนด้วยตนเอง
  • นักเรียนสามารถเลือกเนื้หาที่เหาะสมกับวัยและความรู้ของตนเอง

 


เทียบตามอายุและระดับความรู้พื้นฐานภาษาจีน

การเรียนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการมีโอกาสสื่อสารและฝึกฝนด้วยความมั่นใจ เลิร์นนิ่งอีสท์เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงออกแบบหลักสูตรการเรียนภาษาจีนกลางแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนอายุ 4-18 ปี โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ช่วงวัยและพื้นฐานความรู้ภาษาจีน ดังนี้

วัยก่อนอนุบาล หรือ PreSchool Chinese (4-6 ปี)

เด็กวัยนี้เป็นวัยที่ช่างจดจำและชอบการเลียนแบบโดยการทำกิจกรรม การเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพคือการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนุกและจดจ่อกับเนื้อหาในห้องเรียน โดยนักเรียนจะมีสมาธิจดจ่อกับเนื้อหาภาษาจีนได้ประมาณ 15-20 นาที และเหล่าซือสอนโดยใช้สื่อการสอนผ่านตัวการ์ตูน รูปภาพที่เข้าใจง่ายๆและเน้นการสื่อสารผ่านทักษะฟัง-พูด ผู้ปกครองที่สนใจสามารถนัดหมายทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง โดยเหล่าซือประเมิณผลร่วมกับผู้ปกครองว่าน้องสามารเรียนออนไลน์ได้หรือไม่

วัยประถมศึกษา หรือ Beginner Chinese (6-12 ปี)

เน้นปูพื้นฐานภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น เรียนหลักการและวิธีการสะกดพินอิน สามารถอ่านและออกเสียงพินอินได้ถูกต้อง รวมทั้งคำศัพท์และประโยคพื้นฐานในภาษาจีน เช่น การแนะนําตัว การทักทาย การทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ครอบครัวของเรา โรงเรียนของฉัน รวมทั้งการสื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจําวัน เรียนครบทุกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน

 

วัยมัธยมศึกษา หรือ Intermediate Chinese (12 -18 ปี)

เหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนเล็กน้อยและรู้หลักการออกเสียงพินอินเบื้องต้นแล้ว ทักษะในห้องเรียน เป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำภาษาจีนไปใช้สื่อสารจริง 

 

เนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนภาษาจีนของแต่ละชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมั่นใจ วัดผลได้ และนำไปใช้สื่อสารได้จริง

 

สนใจทดลองเรียนออนไลน์ ผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 083-546-9598, 083-5469545, 02-056-7836

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 15,336