รายละเอียดคอร์ส "เกมกระดาน"

  • รับนักเรียนอายุ 4-8 ปี และ 9-12 ปี  
  • เรียนครั้งละ 60 นาที (สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง)  
  • แบ่งชั้นเรียนตามช่วงวัย 4-8 ปี และ 9-12 ปี
  • ชั้นเรียนกลุ่มเล็ก นักเรียนจำนวน 1-4 คน เพื่อการประเมิณผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ 
  • ทักษะจำเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การประมวลผลและตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความช่างสังเกตใฝ่รู้ และทักษะคิดวิเคราะห์ 
  • รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  • เข้าใจกฎกติกาของสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  • พัฒนาการทางอารมรณ์และการควบคุมตนเอง          
สอบถามตารางเรียน หรือข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. 02-056-7836, 083-546-9598, 083-5469545 

 

Visitors: 22,604