รายละเอียดคอร์สเรียน "ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กเล็ก"
 • รับนักเรียนอายุ 4-12 ปี 
 • เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)  
 • แบ่งชั้นเรียนตามช่วงวัย 4-8 ปี และ 9-12 ปี
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ (ชั้นเรียน 4-8 ปี)  
 • ทักษะฟัง-พูด ภาษาจีน
 • คำศัพท์ภาษาจีน 200-250 คำและประโยคถามตอบเบื้องต้น
 • เรียนลำดับขีดภษาจีนและอ่านตัวอักษรจีนง่ายๆได้
  ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน เรียนสนุก เด็กมั่นใจในการใช้ภาษา 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ (ชั้นเรียน 9-12 ปี)  

 • ทักษะฟัง-พูด-อ่าน ภาษาจีนและการออกเสียงพินอิน
 • คำศัพท์ภาษาจีน 200-250 คำ, ประโยคสนทนาและการอ่านตัวพินอิน 
 • เรียนลำดับขีดตัวอักษรภาษาจีนม เขียนและอ่านตัวอักษรจีนได้
 • ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน เรียนสนุก มั่นใจที่จะใช้สื่อสาร 
 • สามารถสอบวัดระดับภาษาจีนมาตรฐานจากประเทศจีน ที่ชื่อ YCT (Youth Chinese Test) ได้

กิจกรรมในห้องเรียน

 • เรียนอย่างเป็นธรรมชาติผ่านการเล่นเกมส์ เพลง การ์ตูน นิทาน และบทบาทสมมติ
 • เนื้อหาเป็นไปตามวัยและออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักเรียน
 • เหล่าซือกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนรวมกับบทเรียนทุกครั้ง
 • กิจกรรมและสื่อการเรียนน่าสนใจ เข้าใจง่าย เป็นการสื่อสาร 2 ทาง
 • แบบฝึกหัดออกแบบให้สอดคล้องกับบทเรียน และเลือกใช้แบบเรียนของต่างประเทศเพื่อผลลัพธ์สูงสุดของการเรียน

นัดหมายทดลองเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 02-056-7836, 083-546-9598, 083-5469545

กลับหน้าคอร์สเรียนภาษาจีนกลาง

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 22,600