ภาษาจีนออนไลน์ประถม 20 ชม.

รหัสสินค้า : OLC01

Beginner Chinese หรือ คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ สำหรับนักเรียนวัย 6 ปีขึ้นไปที่ไม่มีความรู้ภาษาจีน 

เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน คือการออกเสียงภาษาจีน (พินอิน) ปูพื้นฐานคำศัพท์และประโยคสื่อสาร รวมทั้งตัวอักษรจีน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นในการต่อยอดภาษาจีนในระดับสูงขึ้นต่อไป 


การเรียนเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานทางภาษาจีนที่ดี มีการผสมคำและอ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน 

มีทั้งหมด 8 ระดับ เรียนระดับละ 10 ครั้ง (session) ครั้งละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 80 ครั้ง


Valued Package คือการลงสมัครเรียนออนไลน์ 20 ครั้ง มีอายุการใช้งาน 6 เดือน

เป็นการเรียนสด ตัวต่อตัวกับเหล่าซือทุกครั้ง ดังนั้นผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความรู้ภาษาจีนอย่างเต็มที่

แนะนำ Valued Package สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อเนื่องแต่มีเวลาค่อนข้างจำกัดในการเรียนแต่ละสัปดาห์ 

จำนวน
THB 9,900.00

THB 14,000.00
 (-29%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 22,604