เด็กไทยเก่งจีน หมวด ผัก

 

คำศัพท์ภาษาจีนหมวด “เรื่องผักๆ”  อยากเก่งภาษาจีนก็ต้องหมั่นท่องคำศัพท์และออกเสียงเยอะๆ 

 1.  ผักกาดขาว 白菜  [báicài ป๋ายช่าย]
 2.  มะเขือเทศ 番茄 [fān qié ฟานเฉีย]
 3.  ขึ้นฉ่ายฝรั่ง 芹菜[qíncài ฉินช่าย]
 4.  หน่อไม้ฝรั่ง 芦笋 [lú sǔn หลูสุ่น]
 5.  หอมหัวใหญ่ 洋葱 [yángcōng หยางชง]
 6.  แครอท 胡萝卜 [hú luó bo หูหลัวปัวะ]
 7.  พริกขี้หนู 小米辣 [xiăo mĭ là เสียวหมี่ล่า]
 8.  มะเขือยาว 茄子 [qiézi เฉียจึ๊]
 9.  มันฝรั่ง 土豆 [tǔdòu ถู่โต้ว]
 10.  ข้าวโพด 玉米 [yù mǐ ยวี่หมี่]
 11.  แตงกวา 黄瓜 [huáng guā หวงกวา] 
 12.  ต้นหอม 葱 [cōng ชง]
 13.  ถั่วลันเตา 豌豆 [wāndòu วานโต้ว]
 14.  ฟักทอง 南瓜 [nánguā หนานกวา]
 15.  เห็ดหอม 香菇 [xiāng gū เซียงกู]
 16.  เห็ดเข็มทอง 金针菇 [jīn zhēn gū จินเจินกู]
 17.  เห็ดฟาง 草菇 [cǎo gū เฉ่ากู]
 18.  เห็ดหูหนู 木耳 [mù ěr มู่เอ่อ]
Visitors: 48,664