เด็กไทยเก่งจีน หมวด ผลไม้

ประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์...มีผลไม้มากมายให้กินตลอดทั้งปี️ แถมยังเพาะปลูกเป็นสินค้าส่งออกไปประเทศจีนอีกมากมาย เหล่าซือเลิร์นนิ่งอีสท์จึงนำคำศัพท์ภาษาจีนหมวด ผลไม้ มาไว้ให้เด็กไทยได้เรียนกัน

 1.  ทุเรียน 榴莲 [liúlián หลิวเหลียน]
 2.  มังคุด 山竹 [shānzhú ซานจู๋]
 3.  มะพร้าว 椰子 [yēzi เยจึ]
 4.  มะม่วง 芒果 [mángguǒ หมางกว่อ]
 5.  มะละกอ 木瓜 [mùguā มู่กวา]
 6.  ส้มโอ 柚子 [yòuzi โย่วจึ]
 7.  ฝรั่ง 番石榴 [fānshíliu ฟานสือหลิ่ว]
 8.  แก้วมังกร 火龙果 [huǒlóngguǒ หั่วหลงกว่อ]
 9.  ลำไย 龙眼 [lóngyǎn หลงเหยี่ยน]
 10.  เงาะ 红毛丹 [hóngmáodān หงเหมาตัน]
 11.  น้อยหน่า 释迦 [shìjiā ซื่อเจีย]
Visitors: 48,663