เด็กไทยเก่งจีน หมวด ฤดูฝน

ฤดูฝนมาแล้ว ฝนตกเกือบทุกวัน ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมพก "เม่าจึ" กับ "อวี๋ส่าน" ถ้าเพื่อนคนจีนมาพูดกับเราแบบนี้ เราจะรู้ไหมนะว่าหมายความว่าอะไร มารู้จักคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับฤดูฝนกันดีกว่า

  1.  ฝน 雨 [yǔ อวี่]
  2.  ก้อนเมฆ 白云 [báiyún ป๋ายอวิ๋น]
  3.  ฝนตก 下雨 [xiàyǔ เซี่ยอวี่]
  4.  ฟ้าผ่า 雷击 [léijī เหลยจี]
  5.  ฟ้าร้อง 打雷 [dǎ léi ต่า เหลย]
  6.  ฟ้าแลบ 闪电 [shǎndiàn ส่านเตี้ยน]
  7.  ร่ม 雨伞 [yǔsǎn อวี๋ส่าน]
  8.  หมวก 帽子 [màozi เม่าจึ]
  9.  เสื้อกันฝน 雨衣 [yǔyī อวี่อี]
  10.  รองเท้าบูทกันฝน 雨鞋 [yǔxié อวี่เสีย]
Visitors: 48,663