เคล็ดลับการเปรียบเทียบโดยใช้ 比

 

การเปรียบเทียบของ 2 สิ่งในภาษาจีน ใช้คำว่า 比 (bǐ) โดยใช้รูปแบบ A B + คำคุณศัพท์

 

ตัวอย่าง

他大。

Wǒ bǐ tā dà。

ฉันแก่กว่าเขา

 

แต่มีสิ่งที่ต้องระวัง คือ ในการแสดงระดับที่แตกต่างกันจะไม่สามารถใช้ 比 ร่วมกับ 非常 (fēi cháng) และ 很 (hěn) ได้

 

ตัวอย่าง

หากต้องการบอกว่า "ตาของเขาใหญ่กว่าฉันมาก" ก็ต้องใช้รูปประโยคว่า

他的眼睛比我的大得多

Tā de yǎn jīng bǐ wǒ de dà de duō。

 

แต่จะไม่พูดว่า

他的眼睛比我的非常大

Tā de yǎn jīng bǐ wǒ de fēi cháng dà。

ซึ่งมี 非常 อยู่

 

นอกจากคำว่า 得多 แบบในตัวอย่างด้านบนและ 多了 (duō le) แล้ว เรายังสามารถใช้คำว่า 一些 (yī xiē) และ 一点儿 (yī diǎnr) ตามหลังคำคุณศัพท์ได้เช่นกันค่ะ

 


 

ติดตามสาระความรู้ภาษาจีนกลางและ YCT, HSK แบบเข้าใจง่ายได้ทาง

 

  

∞ เรียนภาษาจีนกลางกับสถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ รับอายุ 2 ปีขึ้นไป-ผู้ใหญ่

มีทั้งหลักสูตรสำหรับเรียนที่สถาบันและเรียนออนไลน์ เรียนสนุก จำง่าย ใช้สื่อสารได้อย่างมั่นใจ ∞

 


Visitors: 48,663