หน่วยวัดความยาวในภาษาจีน

ระบบเมตริก

  • มิลลิเมตร 毫米 háomǐ
  • เซนติเมตร 厘米 límǐ
  • เมตร 米 mǐ
  • กิโลเมตร 公里 gōnglǐ

ระบบอังกฤษ

  • นิ้ว 寸 cùn
  • ฟุต 英尺 yīngchǐ
  • หลา 码 mǎ
  • ไมล์ 英里 yīnglǐ

 

 


 

ติดตามสาระความรู้ภาษาจีนกลางเข้าใจง่ายได้เป็นประจำที่

เพจ Learning East ภาษาจีนเรียนสนุก จำง่าย มั่นใจ

 

 

นัดทดลองเรียน/สอบถามข้อมูล


Visitors: 145,792