ศัพท์ภาษาจีนในที่ทำงานต้องรู้ (ตอนที่ 1)

หลายคนสอบถามมาว่าทำไมในเว็บไซต์และ Facebook ของเลิร์นนิ่งอีสท์ถึงไม่ทำเสียงอ่านภาษาไทยกำกับคำศัพท์ภาษาจีนไว้บ้าง สาเหตุก็คือเราอยากให้ทุกคนฝึกอ่านจาก "พินอิน" ซึ่งจะทำให้ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับภาษาจีน มากกว่าการใช้ทางลัดด้วยการถอดเป็นเสียงภาษาไทยซึ่งทำให้ออกเสียงเพี้ยนได้ มาเริ่มต้นเรียนภาษาจีนให้ถูกวิธีเพื่อความรู้ที่ยั่งยืนกันเถอะค่ะ!! สำหรับในบทความนี้เราขอเอาใจคนวัยทำงานกันด้วยชุดคำศัพท์ภาษาจีนในที่ทำงานต้องรู้ ตอนที่ 1 จะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 

 

 


 

工作 gōngzuò ทำงาน, งาน

在家办公 zàijiābàngōng ทำงานที่บ้าน


 

公司 gōngsī บริษัท

办公室 bàngōngshì ออฟฟิศ


 

开会 kāihuì ประชุม

会议 huìyì การประชุม

会议室 huìyìshì ห้องประชุม

文件 wénjiàn เอกสาร


 

部门 bùmén แผนก

人事部 rénshìbù ฝ่ายบุคคล

财会部 cáikuàibù ฝ่ายการเงินและบัญชี

市场部 shìchǎngbù ฝ่ายการตลาด

销售部 xiāoshòubù ฝ่ายขาย


 

老板 lǎobǎn เจ้านาย, เจ้าของกิจการ

部长 bùzhǎng หัวหน้าแผนก, หัวหน้าฝ่าย

领导 lǐngdǎo หัวหน้า


 

职位 zhíwèi ตำแหน่ง

经理 jīnglǐ ผู้จัดการ

秘书 mìshū เลขานุการ

职员 zhíyuán พนักงาน

 


 

上班 shàngbān เข้างาน

下班 xiàbān เลิกงาน

值班 zhíbān เข้าเวร

加班 jiābān ทำงานล่วงเวลา


 

工资 gōngzī เงินเดือน

加班费 jiābānfèi ค่า OT

奖金 jiǎngjīn โบนัส

  


 

请假 qǐngjià ลา

病假 bìngjià ลาป่วย

事假 shìjià ลากิจ

年假 niánjià ลาหยุดประจำปี

  


 

ติดตามสาระความรู้ภาษาจีนกลางเข้าใจง่ายได้ทาง

 

 

∞ เรียนภาษาจีนกลางอย่างมั่นใจที่เลิร์นนิ่งอีสท์ มีหลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งแบบเรียนที่สถาบันและเรียนออนไลน์

ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็เรียนได้ เพราะมีหลักสูตรรองรับตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-ระดับสูง ทดลองเรียนฟรี ∞ 

 


Visitors: 60,178