รวมคำศัพท์ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีนหมวดเรียนออนไลน์

你好!ค่ะ ในบทความนี้เหล่าซือมีคำศัพท์ที่เชื่อว่าใกล้ตัวและเป็นประโยชน์กับทุกคนมาฝาก นั่นก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ 'การเรียนออนไลน์' ไม่ได้มีแค่ภาษาจีนกลาง...แต่เหล่าซือรวบรวมมาให้เอาไว้ฝึกพูดกันถึง 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีนไปเลยจ้า เรามาดูกันเลย!!

 

 

รวมคำศัพท์ 3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีนหมวดเรียนออนไลน์

1. เรียนออนไลน์ online learning, e-learning 在线学习 zàixiàn xuéxí

2. ห้องเรียนออนไลน์ virtual classroom 在线课堂, 在线教室 zàixiàn kètáng, zàixiàn jiàoshì

3. คอร์สภาษาจีนออนไลน์ Chinese online course 中文在线课程, 汉语在线课程 zhōngwén zàixiàn kèchéng, hànyǔ zàixiàn kèchéng

4. ชื่อผู้ใช้ username 用户名 yònghùmíng

5. รหัสผ่าน password 密码 mìmǎ

6. เข้าสู่ระบบ sign in 登入 dēngrù

7. ออกจากระบบ sign out 登出 dēngchū

8. วิดีโอ video 视频 shìpín

9. เปิดกล้อง turn on your camera, camera on 打开摄像头 dǎkāi shèxiàngtóu

10. ปิดกล้อง turn off your camera, camera off 关闭摄像头 guānbì shèxiàngtóu

11. มองเห็นฉันไหม? Can you see me? 你可以看到我吗 Nǐ kěyǐ kàn dào wǒ ma?

12. ใส่หูฟัง wear headphones 戴上耳机 dài shàng ěrjī

13. เปิดกล้องและปิดไมค์ turn camera on and microphone off 打开摄像头并关闭麦克风 dǎkāi shèxiàngtóu bìng guānbì màikèfēng

14. เปิดไมค์ turn on your mic 打开麦克风 dǎkāi màikèfēng

15. ปิดไมค์ turn off your mic 关闭麦克风 guānbì màikèfēng

16. ได้ยินเสียงฉันไหม? Can you hear me? 你能听到我吗?Nǐ néng tīng dào wǒ ma?

17. ได้ยินเสียงไฟล์ออดิโอไหม? Can you hear the audio? 你能听到音频文件吗?Nǐ néng tīng dào yīnpín wénjiàn ma?

18. ออดิโอ audio 音频文件 yīnpín wénjiàn

19. เพิ่มเสียง turn up the volume 开大音量 kāi dà yīnliàng

20. ลดเสียง turn down the volume 调低音量 tiáo dī yīnliàng

21. ปิดเสียง mute 静音 jìngyīn

22. เปิดเสียง unmute 取消静音 qǔxiāo jìngyīn

23. กระดานไวท์บอร์ด whiteboard 白板 báibǎn 

24. พิมพ์ type 打字 dǎzì

25. ไฮไลท์ highlight 激光笔 jīguāngbǐ

26. ลบ erase 擦除 cāchú

27. แชท chat 聊天 liáotiān

28. แชร์หน้าจอ share screen 共享屏幕 gòngxiǎng píngmù

29. ซูมเข้า zoom in 放大 fàngdà

30. ซูมออก zoom out 缩小 suōxiǎo

31. เลื่อนขึ้น scroll up 向上滚动 xiàng shàng gǔndòng

32. เลื่อนลง scroll down 向下滚动 xiàng xià gǔndòng    

33. คลิกลิงก์ click on the link 点击链接 diǎnjī liànjiē

34. ส่งลิงก์ send the link 发送链接 fāsòng liànjiē

35. ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดไฟล์ double click to open file 双击打开文件 shuāngjī dǎkāi wénjiàn

36. ดาวน์โหลดไฟล์ download file 下载文件 xiàzǎi wénjiàn

37. ย้อนกลับ go back 返回 fǎnhuí 

38. ไวไฟ WiFi 无线上网 wúxiàn shàngwǎng

39. ขอโทษครับ/ค่ะ อินเตอร์เน็ตช้า Sorry, the connection is slow. 抱歉!网速慢。 Bàoqiàn! Wǎng sù màn.

40. ขอโทษครับ/ค่ะ อินเตอร์เน็ตหลุด Sorry, the internet is down. 抱歉!互联网断开。Bàoqiàn! Hùliánwǎng duàn kāi. 

41. ขอโทษครับ/ค่ะ คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์แบตใกล้หมดแล้ว Sorry, my computer/phone battery is dying. 对不起, 电脑/手机快没电了。Duìbùqǐ,diànnǎo/shǒujī kuài méi diàn le.

42. ขอโทษครับ/ค่ะ คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์แบตหมดแล้ว Sorry, my computer/phone battery died. 对不起, 电脑/手机没电了。Duìbùqǐ,diànnǎo/shǒujī méi diàn le. 

 


 

ติดตามสาระความรู้ภาษาจีนกลางเข้าใจง่ายได้เป็นประจำที่

เพจ Learning East ภาษาจีนเรียนสนุก จำง่าย มั่นใจ

 

 

 

LEARNING EAST ONLINE ภาษาจีนออนไลน์ เรียนสด เห็นผลไว ดูย้อนหลังได้ หลักสูตรคุณภาพพัฒนาจากประสบการณ์สอนภาษาจีนกลางให้กับนักเรียนชาวไทยกว่า 2,000 คน 

✅ เรียนสดผ่านแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ Interactive Classroom ใกล้ชิดเหมือนมีเหล่าซืออยู่ใกล้ๆ

✅ เลือกเรียนกับเหล่าซือชาวจีนหรือชาวไทยได้ ทุกท่านมีประสบการณ์ด้านการสอน

✅ มีหลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ มีระดับให้เลือกหลากหลายตรงกับพื้นฐานของผู้เรียน

✅ เนื้อหาทันสมัย สอนเข้าใจง่าย นำไปใช้สื่อสารได้อย่างมั่นใจ

✅ ความรู้แน่นเพราะดูย้อนหลังเพื่อทบทวนได้ตลอดเวลา

✅ มีเจ้าหน้าที่ชาวไทยให้คำแนะนำเรื่องการใช้ระบบออนไลน์ตลอดการเรียน

 

∞ นัดทดลองเรียน/สอบถามข้อมูล ∞Visitors: 93,327