รวมคำศัพท์ภาษาจีนพบบ่อยที่มี 口 ประกอบ

口 (kǒu) แปลว่า "ปาก" มีที่มาจากอักษรภาพรูปปากในสมัยโบราณ ดังนั้น ศัพท์คำใดที่มีตัว 口 ประกอบก็มักสื่อถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับปากหรือการพูดคุย เลิร์นนิ่งอีสท์ได้รวบรวมคำศัพท์หมวด 口 ที่พบบ่อยมาให้แล้วด้านล่างนี้...เรามาดูกันเลยค่ะ!! 

 

 


 

嘴 zuǐ ปาก

舌 shé ลิ้น 

  


 

吃 chī กิน

喝 hē ดื่ม

品 pǐn ชิม

味儿 wèir รสชาติ, กลิ่น

 


 

唱 chàng ร้องเพลง

歌 gē เพลง

吟 yín สวด, ครวญคราง

叫 jiào เรียก

 


 

 骂 mà ด่า

吓 xià ขู่

吵 chǎo เอะอะ, ทะเลาะวิวาท

  


 

咬 yǎo กัด

叼 diāo คาบ

吻 wěn จูบ

 


 

吹 chuī เป่า

吸 xī สูบ

咳 ké ไอ

吐 tù อ้วก

 


 

吗 ma ไหม, หรือเปล่า

呢 ne ล่ะ

哈 hā เสียงหัวเราะ

 


 

ติดตามสาระความรู้ภาษาจีนกลางและ HSK แบบเข้าใจง่ายได้ทาง

 

  

∞ เรียนภาษาจีนกลางกับสถาบันเลิร์นนิ่งอีสท์ รับอายุ 2 ปีขึ้นไป-ผู้ใหญ่

มีทั้งหลักสูตรสำหรับเรียนที่สถาบันและเรียนออนไลน์ เรียนสนุก จำง่าย ใช้สื่อสารได้อย่างมั่นใจ ∞


Visitors: 60,179