วิธีนับเลขหลักสิบถึงล้านล้านแบบจีน

วิธีนับเลข หลักสิบ ถึง ล้านล้าน แบบจีน

 • 10 สิบ 十 shí
 • 100 หนึ่งร้อย 一百 yī bǎi
 • 1,000 หนึ่งพัน 一千 yī qiān
 • 10,000 หนึ่งหมื่น 一万 yī wàn
 • 100,000 หนึ่งแสน 十万 shí wàn
 • 1,000,000 หนึ่งล้าน 一百万 yī bǎi wàn
 • 10,000,000 สิบล้าน 一千万 yī qiān wàn
 • 100,000,000 ร้อยล้าน 一亿 yī yì
 • 1,000,000,000 พันล้าน 十亿 shí yì
 • 10,000,000,000 หมื่นล้าน 一百亿 yī bǎi yì
 • 100,000,000,000 แสนล้าน 一千亿 yī qiān yì
 • 1,000,000,000,000 ล้านล้าน 一兆 yī zhào

 

 


 

ติดตามสาระความรู้ภาษาจีนกลางเข้าใจง่ายได้ทาง

 

 

∞ เรียนภาษาจีนกลางอย่างมั่นใจที่เลิร์นนิ่งอีสท์ มีหลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งแบบเรียนที่สถาบันและเรียนออนไลน์

ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็เรียนได้ เพราะมีหลักสูตรรองรับตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-ระดับสูง ทดลองเรียนฟรี ∞


Visitors: 93,330