ภาษาจีนออนไลน์ประถม 20 ชม.

รหัสสินค้า : OLC04

Beginner Chinese หรือ คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ สำหรับนักเรียนวัย 6 ปีขึ้นไปที่ไม่มีความรู้ภาษาจีน  

เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน คือการออกเสียงภาษาจีน (พินอิน) ปูพื้นฐานคำศัพท์และประโยคสื่อสาร รวมทั้งตัวอักษรจีน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นในการต่อยอดภาษาจีนในระดับสูงขึ้นต่อไป 

การเรียนเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานทางภาษาจีนที่ดี มีการผสมคำและอ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน 

มีทั้งหมด 8 ระดับ เรียนระดับละ 10 ครั้ง (session) ครั้งละ 60 นาที รวมทั้งสิ้น 80 ครั้ง


Smarter Package คือการลงสมัครเรียนออนไลน์ 40 ครั้ง มีอายุการใช้งาน 6 เดือน

เป็นการเรียนสด ตัวต่อตัวกับเหล่าซือทุกครั้ง ดังนั้นผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความรู้ภาษาจีนอย่างเต็มที่

แนะนำ Smarter Package สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อเนื่อง จริงจัง ต้องการเห็นผลเร็ว และสามารถเรียนได้มากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 

จำนวน
THB 18,400.00

THB 28,000.00
 (-34%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 22,601