ภาษาจีนออนไลน์เด็กประถม 10 ชม.

รหัสสินค้า : OLC003

Beginner Chinese หรือ คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ สำหรับนักเรียนวัย 6 ปีขึ้นไปที่ไม่มีความรู้ภาษาจีน

เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน คือการออกเสียงภาษาจีน (พินอิน) ปูพื้นฐานคำศัพท์และประโยคสื่อสาร รวมทั้งตัวอักษรจีน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นในการต่อยอดภาษาจีนในระดับสูงขึ้นต่อไป


การเรียนเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานทางภาษาจีนที่ดี มีการผสมคำและอ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน

มีทั้งหมด 8 ระดับ เรียนระดับละ 10 ครั้ง (session) ครั้งละ 60 นาที

รวมทั้งสิ้น 80 ครั้ง


Starter Package คือการลงสมัครเรียนออนไลน์ 10 ครั้ง มีอายุการใช้งาน 3 เดือน

เป็นการเรียนสด ตัวต่อตัวกับเหล่าซือทุกครั้ง ดังนั้นผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับความรู้ภาษาจีนอย่างเต็มที่

แนะนำ Starter Package สำหรับนักเรียนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนออนไลน์ หรือผู้เริ่มต้นใหม่

จำนวน
THB 5,800.00

THB 7,000.00
 (-17%)

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 22,608