คอร์สตัวต่อตัว (เด็ก, ผู้ใหญ่)

"คอร์สตัวต่อตัว" (Private Course) 

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนกลางแบบเร่งรัดเพื่อเตรียมสอบ, ทบทวนเนื้อหาที่โรงเรียน, ใช้ในการสื่อสาร, ติดต่อธุรกิจ ฯลฯ

มีหลักสูตรสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ เรียนเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน เลือกวัน-เวลาเรียนที่สะดวกได้

รายละเอียดคอร์ส

 • รับนักเรียนอายุ 4 ปีขึ้นไป-ผู้ใหญ่ (ไม่จำกัดอายุ) ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน 
 • เรียนเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน
 • เลือกวัน-เวลาเรียนที่สะดวกได้ เรียนครั้งละ 1-2 ชั่วโมงตามความต้องการที่สถาบันเลิร์นนิ่ง (ไม่รับสอนนอกสถานที่)
 • เลือกเรียนกับเหล่าซือชาวไทย หรือ จีนได้
 • เลือกเรียนหลักสูตรของเลิร์นนิ่งอีสท์ หรือ หลักสูตรจากโรงเรียนของผู้เรียนได้  
 • สอนโดยเหล่าซือที่มีจิตวิทยาและประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้
 • เรียนสนุก เข้าใจง่าย เห็นผลจริง พื้นฐานภาษาจีนแน่นขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

เหมาะสำหรับ

เด็ก

 • ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาจีนแบบเร่งรัด หรือเน้นพัฒนาเฉพาะบางทักษะ
 • ผู้ที่ต้องการทบทวนบทเรียนหรือเตรียมสอบที่โรงเรียน
 • ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนภาษาจีนที่โรงเรียน หรือเพื่อเข้าโรงเรียนสามภาษา 
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ YCT, HSK

ผู้ใหญ่

 • ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาจีนแบบเร่งรัด หรือเน้นพัฒนาเฉพาะบางทักษะ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อการทำงาน, ติดต่อสื่อสาร, ทำธุรกิจ
 • ผู้ที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน และต้องการเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรก
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนภาษาที่สาม

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ (กรณีเลือกเรียนหลักสูตรของเลิร์นนิ่งอีสท์)

เด็กเล็ก (4-8 ปี)

 • ทักษะการฟัง-พูดภาษาจีนกลาง ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเด็กเล็กโดยเฉพาะ
 • คำศัพท์พื้นฐานและประโยคถาม-ตอบเบื้องต้น
 • การเขียนลำดับขีด การอ่านตัวอักษรจีนเบื้องต้น หลักการออกเสียงพินอินเบื้องต้น
 • ความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนและทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน

เด็กเล็ก (9-12 ปี)

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนกลาง เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
 • คำศัพท์และบทสนทนาที่จำเป็นต่อการสื่อสาร
 • การเขียนลำดับขีด การเขียน-อ่านตัวอักษรจีนที่ซับซ้อนขึ้น การอ่านพินอิน
 • ความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนและทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน
 • สามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเด็ก YCT1-3 ได้

เด็กโต (12-18 ปี)

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนพินอินและตัวอักษรจีน
 • คำศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์ และบทสนทนาที่จำเป็นต่อการเรียนต่อในระดับสูง
 • การอ่านและเขียนบทความขนาดสั้น
 • ความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
 • ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีน เพื่อต่อยอดสู่การเรียนภาษาจีนในระดับมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK1-3 ได้

ผู้ใหญ่

 • ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนกลาง หรือเน้นเฉพาะบางทักษะที่ต้องการ
 • รูปประโยคและบทสนทนาที่นำไปใช้งานได้จริง
 • โอกาสในการฝึกฝนทักษะภาษาจีนด้านต่างๆในเวลาที่จำกัด
 • ความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา
 • ทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนและการเรียนรู้ภาษาที่สาม

 

 ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องภาษาจีนกลาง กับ "คอร์สตัวต่อตัว (เด็ก, ผู้ใหญ่)" 

  ∞ เรียนสนุก เห็นผลไว ใช้สื่อสารได้จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

หรือ กดแอด LINE, กดปุ่มโทรออก เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ ∞  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,728