ห้องเรียนแมนดาริน เมทริกซ์ (Mandarin Matrix)


ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรทางวิชาการภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนานาชาติด้านการศึกษา เช่น

  • หลักสูตร IB หรือ International Baccalaureate Programme ทั้ง 3 ระดับคือ ระดับอนุบาล ระดับประถมและระดับมัธยมของประเทศเยอรมนี 
  • หลักสูตร IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Educational ของประเทศอังกฤษ
  • หลักสูตร NCEA หรือ National Certificate of Educational Achievement ของโรงเรียนมัธยมประเทศนิวซีแลนด์

    หรือการสอบวัดระดับภาษาจีน เช่น 

  • การสอบ YCT หรือ YCT หรือ Youth Chinese Test ที่เป็นการทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

แบบฟอร์มสนใจทดลองใช้งานห้องเรียนแมนดาริน เมทริกซ์

กรุณาใส่ข้อมูลช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน ( * )
Visitors: 28,726