เพลย์กรุ๊ปภาษาจีนกลาง (2-4 ปี)

รายละเอียดคอร์ส "เพลย์กรุ๊ปภาษาจีนกลาง"

 • รับนักเรียนอายุ 2-4 ปี 
 • เรียนครั้งละ 50 นาที (สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง)  
 • แบ่งชั้นเรียนตามช่วงวัย 2-3 ปี และ 3-4 ปี
 • เข้าเรียนพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน
สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ 
 • ทักษะการฟังภาษาจีนจากครูเจ้าของภาษา
 • ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ทักษะการแบ่งปัน
 • พัฒนาการทางอารมณ์และการควบคุมตนเอง

กิจกรรมในห้องเรียน

 • เล่นเกมส์พัฒนาทักษะพื้นฐานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ร้องเพลงจีนและเต้นรำ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับภาษาใหม่
 • ฟังนิทานภาษาจีน ที่สร้างเสริมจินตนาการสำหรับเด็กวัยเลียนแบบและอยากรู้อยากเห็น
 • บทบาทสมมุติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเข้าใจบทบาทของตน
 • ศิลปประดิษฐ์ เพื่อฝึกสมาธิและการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
 • โดยทุกกิจกรรมนำบทเรียนด้วยเหล่าซือชาวจีนที่มีใจรักเด็กและมีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กโดยเฉพาะ
          
นัดหมายทดลองเรียน หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 02-056-7836, 083-546-9598, 083-5469545
ทักแชท Line@ 
 
Visitors: 19,847