คอร์สเรียนออนไลน์

 ข้อดีของการเรียนภาษาจีนออนไลน์กับ Learning East

 

  • ผู้เรียนโต้ตอบกับเหล่าซือเหมือนเรียนในห้องเรียนจริง มีกระดานเขียนโต้ตอบแบบ Real Time
  • เหล่าซือเข้าถึงผู้เรียนได้ทุกคนและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาได้ทันถ่วงที
  • มีการรับรองหลักสูตรและเรียนจบนำไปใช้สอบวัดระดับ YCT หรือ HSK ได้จริง 
  • มีฟังก์ชั่นดาวน์โหลดเอกสารการเรียนจากที่เรียนจริงในห้อง ไว้ใช้ทบทวนด้วยตนเอง
  • ผู้เรียนเลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 


เทียบตามอายุและระดับความรู้พื้นฐานภาษาจีน

การเรียนภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือการมีโอกาสสื่อสารและฝึกฝนด้วยความมั่นใจ เลิร์นนิ่งอีสท์เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงออกแบบหลักสูตรการเรียนภาษาจีนกลางแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนอายุ 4-18 ปี โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ช่วงวัยและพื้นฐานความรู้ภาษาจีน ดังนี้

วัยก่อนอนุบาล หรือ PreSchool Chinese (4-6 ปี)

เด็กวัยนี้เป็นวัยที่ช่างจดจำและชอบการเลียนแบบโดยการทำกิจกรรม การเรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพคือการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนุกและจดจ่อกับเนื้อหาในห้องเรียน โดยนักเรียนจะมีสมาธิจดจ่อกับเนื้อหาภาษาจีนได้ประมาณ 15-20 นาที และเหล่าซือสอนโดยใช้สื่อการสอนผ่านตัวการ์ตูน รูปภาพที่เข้าใจง่ายๆและเน้นการสื่อสารผ่านทักษะฟัง-พูด ผู้ปกครองที่สนใจสามารถนัดหมายทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง โดยเหล่าซือประเมิณผลร่วมกับผู้ปกครองว่าน้องสามารเรียนออนไลน์ได้หรือไม่

วัยนักเรียน หรือ Beginner Chinese (6-18 ปี)

เน้นปูพื้นฐานภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น เรียนหลักการและวิธีการสะกดพินอิน สามารถอ่านและออกเสียงพินอินได้ถูกต้อง รวมทั้งคำศัพท์และประโยคพื้นฐานในภาษาจีน เช่น การแนะนําตัว การทักทาย การทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ครอบครัวของเรา โรงเรียนของฉัน รวมทั้งการสื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจําวัน เรียนครบทุกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน จนสามารถเตรียมตัวสอบ HSK ระดับ 1-2 ได้

 

วัยมหาวิทยาลัย ถึง ทำงาน หรือ Intermediate Chinese (18 ปีขึ้นไป)

เหมาะกับนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีนเล็กน้อยและเข้าใจหลักการออกเสียงพินอิน ทักษะในห้องเรียน เป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำภาษาจีนไปใช้สื่อสารจริง เน้นเรื่องไวยกรณ์และรูปประโยคเพื่อการสอบหรือทำงาน หรือผู้เรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป  

 

เนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนภาษาจีนของแต่ละชั้นเรียน

ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมั่นใจ วัดผลได้ และนำไปใช้สื่อสารได้จริง

 

สนใจทดลองเรียนออนไลน์ ผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม แจ้งเวลาที่สะดวกทดลองเรียน
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 083-546-9598, 083-5469545, 02-056-7836

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 31,155