รวมคำศัพท์ภาษจีน ชุด เด็กไทยเก่งจีน

 

คนที่สนใจและเริ่มเรียนภาษาจีน น่าจะมีคำถามแบบนี้ “ต้องรู้คําศัพท์กี่คําถึงจะพูดภาษาจีนได้?” เพราะการที่เราจะนำภาษาจีนไปใช้สื่อสารได้จริง นอกจากความมั่นใจแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เรามีคำศัพท์ภาษาจีนเพียงพอต่อการนำไปแต่งประโยคหรือยัง ยกตัวอย่าง เช่น หากเราไปท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศจีน และมีอาการเจ็บป่วย เราจะสามารถ แจ้งอาการเบื้องต้นเพื่อซื้อยาทานเองจากร้านขายยาได้หรือไม่ หรือ หากเราต้องการซื้อของใช้บางอย่างในซุปเปอร์มาเก็ต แต่หาไม่เจอ เราจะต้องบอกคนขายว่าอย่างไร

 

Learning East รวบรวมคำศัพท์เหล่านั้นไว้ให้แล้วในหัวข้อ “เด็กไทยเก่งจีน” ด้วยหวังใจไว้ว่า เยาวชนชาวไทยของเราจะเก่งภาษาจีนในเร็ววัน  

 

คำศัพท์ภาษาจีนประเภทอาหาร

1. รวมคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปล หมวด "อาหารไทย" 

2. รวมคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปล หมวด "อาหารจานโปรด"

3. รวมคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปล หมวด "อาหารฟาสต์ฟู้ด"

4. รวมคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปล หมวด "อาหารฮ่องกง"

5. รวมคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปล หมวด "ผัก"

6. รวมคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปล หมวด "ผลไม้"

คำศัพท์ภาษาจีนประเภทเครื่องดื่มและขนมหวาน

1. รวมคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปล หมวด "กาแฟ"

2. รวมคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปล หมวด "ไอศครีม"

คำศัพท์ภาษาจีนประเภทของใช้ 

1. รวมคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปล หมวด "สินค้าอิเล็กทรอนิคส์"

2. รวมคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปล หมวด "เครื่องเขียน"

คำศัพท์ภาษาจีนประเภทความรู้ทั่วไป

1. รวมคำศัพท์ภาษาจีนพร้อมคำแปล หมวด "ฤดูฝน"  

Visitors: 46,093