dot
dot
dot
bulletเพลย์กรุ๊ปภาษาจีนกลาง
bulletภาษาจีนกลางสำหรับเด็กเล็ก
bulletภาษาจีนสำหรับเด็กโต
bulletการออกเสียงภาษาจีนพินอิน
dot
dot
bulletซีดี-ดีวีดี CD-DVD
bulletบัตรคำศัพท์ Flash Cards
bulletพจนานุกรม Dictionary
bulletหนังสือนิทาน Picture Books
bulletพินอิน Chinese Pinyin
dot
dot
bulletวาดภาพพู่กันจีน
bulletChinese Evening Fun Club
dot
dot
bulletตารางเรียน
dot
dot
bulletคอร์สภาษาจีนช่วงปิดเทอม
bulletกิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน
dot

dot
คอร์สภาษาจีนช่วงปิดเทอม
 
 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการปลูกฝังให้เด็กไทยได้รู้จักกับภาษาและวัฒนธรรมใหม่ ทางศูนย์จึงรวมพลังสร้างสรรกิจกรรมการเรียนภาษาจีนช่วงปิดเทอม ซึ่งเป็นการเรียนภาษาจีน เล่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรม อาทิเช่น วาดภาพพู่กันจีน ตัดกระดาษ ทำอาหารจีน  ควบคู่กับการทำศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ใช้เวลาวและสนุกกับภาษาและวัฒนธรรจีน ได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปิดเทอมนี้ พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆรู้จักกับประวัติศาสตร์และตำนานแห่งแดนมังกรอย่างแท้จริง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์ จัดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนช่วงปิดเทอมเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

ระยะเวลา
คอร์สภาษาจีนปิดเทอมใหญ่ (มีนาคม-พฤษภาคม) 6 สัปดาห์
คอร์สภาษาจีนปิดเทอมโรงเรียนนานาชาติ (กรกฎาคม-สิงหาคม) 6 สัปดาห์
คอร์สภาษาจีนปิดเทอมเล็ก (ตุลาคม) 4 สัปดาห์

เวลา (โรงเรียนหยุดวันจันทร์)
ทุกวัน อังคาร-ศุกร์ เวลา 10 โมงเช้า - บ่าย 3 โมงเย็น
10.00 - 11.10 น. เรียนภาษาจีน (เน้นฟัง-พูด) 
11.10 - 11.20 น. พักทานของว่าง
11.20 - 12.30 น. เรียนภาษาจีน (เน้นอ่าน-เขียน)
12.30 - 13.30 น. พักทานข้าวกลางวัน
13.30 - 14.00 น. ทบทวนการเรียนช่วงเช้า

14.00 - 15.00 น. กิจกรรมศิลปะแบบจีนๆ (วาดภาพพู่กันจีนและหมากล้อม)   

นักเรียน
เปิดรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 4-9 ปี (เน้นทักษะฟัง พูด เขียน)
*ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน*

จำกัดจำนวนไม่เกิน 8 คน/กลุ่ม

ค่าเรียน 
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า (นักเรียนใหม่)     500 บาท
ค่าเรียน                                    5,500 บาท/สัปดาห์

*เลือกเรียนตามสัปดาห์ที่ต้องการได้*
**ค่าเรียนรวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ, ของว่าง 1 มื้อ พร้อมอุปกรณ์การเรียน**
 

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-716-7836, 083-546-9598
คอร์สภาษาจีนช่วงปิดเทอม

ซัมเมอร์แคมป์สิงคโปร์ กรกฎาคม 2560
ตัวอย่างภาพคอร์สภาษาจีนเด็กเล็กช่วงปิดเทอมCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์ ผู้เชียวชาญภาษาจีนสำหรับเด็ก www.learningeast.com ทดลองเรียนฟรี Tel: 02-7167836, 083-5469598