dot
dot
dot
bulletเพลย์กรุ๊ปภาษาจีนกลาง
bulletภาษาจีนกลางสำหรับเด็กเล็ก
bulletภาษาจีนสำหรับเด็กโต
bulletการออกเสียงภาษาจีนพินอิน
dot
dot
bulletซีดี-ดีวีดี CD-DVD
bulletบัตรคำศัพท์ Flash Cards
bulletพจนานุกรม Dictionary
bulletหนังสือนิทาน Picture Books
bulletพินอิน Chinese Pinyin
dot
dot
bulletวาดภาพพู่กันจีน
bulletChinese Evening Fun Club
dot
dot
bulletตารางเรียน
dot
dot
bulletคอร์สภาษาจีนช่วงปิดเทอม
bulletกิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน
dot

dot
วาดภาพพู่กันจีน

หลักสูตร:
หลักสูตรวาดภาพพู่กันจีนสำหรับเด็ก หรือ Chinese Ink Painting (CIP) เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป 

ทักษะ:
พัฒนาทักษะด้านศิลปะโดยสอนให้เด็กๆรู้จักความเข้ม-อ่อนของน้ำหมึกเมื่อผสมกับน้ำ การควบคุมน้ำหนักมือเมื่อต้องการลากเส้นหนัก-เบาหรือหนา-บาง พัฒนาความคิดสร้างสรรในการจัดองค์ประกอบรูปภาและฝึกสมาธิขณะวาดภาพ
 
การเรียนการสอน:
คุณครผู้สอนสอนให้เด็กๆรู้จักการการผสมน้ำหมึก การควบคุมน้ำหนักมือและบังคับข้อมือในการวาดภาพพู่กันจีน การจัดองค์ประกอบของรูป รวมทั้งสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวาดภาพพู่กันจีนโดยให้เด็กๆได้ฝึกใช้ทักษะดังกล่าวผ่านการวาดภาพธรรมชาติที่พบเห็นใกล้ตัว เช่น ดอกไม้ ผลไม้ และสัตว์ชนิดต่างๆ 
  
ระยะเวลาเรียน:
หลักสูตรวาดภาพพู่กันจีนสำหรับเด็ก (CIP) เรียนคอร์สละ 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
 
จำนวนนักเรียน:
ไม่เกิน 6 คน/ห้อง
 
ค่าเรียน: 4,500 บาท/คอร์ส

     
 
 
        

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์ ผู้เชียวชาญภาษาจีนสำหรับเด็ก www.learningeast.com ทดลองเรียนฟรี Tel: 02-7167836, 083-5469598