dot
bulletเพลย์กรุ๊ปภาษาจีนกลาง
bulletภาษาจีนกลางสำหรับเด็กเล็ก
bulletภาษาจีนสำหรับเด็กโต
bulletคอร์สภาษาจีนออนไลน์
dot
dot
bulletซีดี-ดีวีดี CD-DVD
bulletบัตรคำศัพท์ Flash Cards
bulletพจนานุกรม Dictionary
bulletหนังสือนิทาน Picture Books
bulletพินอิน Chinese Pinyin
dot
dot
bulletวาดภาพพู่กันจีน
bulletChinese Evening Fun Club
dot
dot
bulletตารางเรียน
dot
dot
bulletคอร์สภาษาจีนช่วงปิดเทอม
bulletกิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน
dot

dot
bulletSpecial Christmas Gift!!!
วาดภาพพู่กันจีน

หลักสูตร:
หลักสูตรวาดภาพพู่กันจีนสำหรับเด็ก หรือ Chinese Ink Painting (CIP) เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป 

 

ทักษะ:

พัฒนาทักษะด้านศิลปะโดยสอนให้เด็กๆรู้จักความเข้ม-อ่อนของน้ำหมึกเมื่อผสมกับน้ำ การควบคุมน้ำหนักมือเมื่อต้องการลากเส้นหนัก-เบาหรือหนา-บาง พัฒนาความคิดสร้างสรรในการจัดองค์ประกอบรูปภาและ
สมาธิขณะวาดภาพ
 
 

การเรียนการสอน:

คุณครผู้สอนสอนให้เด็กๆรู้จักการการผสมน้ำหมึก การควบคุมน้ำหนักมือและบังคับข้อมือในการวาดภาพพู่กันจีน การจัดองค์ประกอบของรูป รวมทั้งสอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมการวาดภาพพู่กันจีนโดยให้เด็กๆได้ฝึกใช้ทักษะดังกล่าวผ่านการวาดภาพธรรมชาติที่พบเห็นใกล้ตัว เช่น ดอกไม้ ผลไม้ และสัตว์ชนิดต่างๆ 
  
 

ระยะเวลาเรียน:

หลักสูตรวาดภาพพู่กันจีนสำหรับเด็ก (CIP) เรียนคอร์สละ 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง
 
 

จำนวนนักเรียน:

ไม่เกิน 8 คน/ห้อง
 
ค่าเรียน: 4,500 บาท/คอร์ส

     
 
 
        

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์ ผู้เชียวชาญภาษาจีนสำหรับเด็ก www.learningeast.com ทดลองเรียนฟรี Tel: 02-0567836, 083-5469598