dot
dot
dot
bulletเพลย์กรุ๊ปภาษาจีนกลาง
bulletภาษาจีนกลางสำหรับเด็กเล็ก
bulletภาษาจีนสำหรับเด็กโต
bulletการออกเสียงภาษาจีนพินอิน
dot
dot
bulletซีดี-ดีวีดี CD-DVD
bulletบัตรคำศัพท์ Flash Cards
bulletพจนานุกรม Dictionary
bulletหนังสือนิทาน Picture Books
bulletพินอิน Chinese Pinyin
dot
dot
bulletวาดภาพพู่กันจีน
bulletChinese Evening Fun Club
dot
dot
bulletตารางเรียน
dot
dot
bulletคอร์สภาษาจีนช่วงปิดเทอม
bulletกิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน
dot

dot
การออกเสียงภาษาจีนพินอิน
 
 

 

หลักสูตร:

หลักสูตรการออกเสียงภาษาจีนระบบพินอิน หรือ Chinese Pinyin (CP) เป็นหลักสูตรเสริมทักษะการออกเสียงตัวสะกดภาษาจีน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนภาษาจีน

 

แบบเรียน:

ใช้แบบเรียน 小学华文 (xiaoxue huawen) ของ Panpac Education ซึ่งเป็นแบบเรียนภาษาจีนที่กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์กำหนดให้ใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ แบบเรียนชุดนี้มีภาพประกอบที่น่ารัก เนื้อหาเข้าใจง่าย จึงเหมาะสำหรับเด็กๆที่เริ่มเรียนภาษาจีน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีตั้งแต่ระดับพื้นฐาน  

 

ระยะเวลาเรียน:

หลักสูตรการออกเสียงระบบพินอิน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ (CP01-CP06) ระดับละ 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร

 

 

     Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์ ผู้เชียวชาญภาษาจีนสำหรับเด็ก www.learningeast.com ทดลองเรียนฟรี Tel: 02-0567836, 083-5469598